Zelfreflectie ZMC

Zelfreflectie is een zeer krachtige methode om bewuster te worden van je respons. Juist door de oefening raak je gewend om frequent stil te staan bij je acties, gedrag en waarden. En kun je onderzoeken of ze voldoende in overeenstemming zijn met je voorgenomen groei en ontwikkeling.
Bij zelfreflectie vindt de reflectie in de tijd plaats. Nadat je een actie hebt uitgevoerd ga je later evalueren hoe het is gegaan. Je ruimt daar daadwerkelijk tijd voor in.
Wat heb je nodig als jezelf wilt reflecteren en evalueren? Een plan, de actie, de evaluatie en de aanpassing. In jargon wordt dit genoemd: plan, do, check, act.

Plan:

Weet wat je wilt evalueren. Het is noodzakelijk als je jezelf doelgericht wilt observeren, ontwikkeldoelen te formuleren. Dit betekent dat je een concreet doel stelt waar jij zelf in wilt verbeteren en groeien. In de meeste gevallen heb je bij de start van deze training een aantal persoonlijke doelen geformuleerd en ook gedurende de training zal je regelmatig gevraagd worden om doelen te formuleren.
Maak vervolgens een plan hoe je zelf kunt realiseren en hoe je dit kunt observeren. Hoe ga je er voor zorgen dat je dit doel realiseert? Wat zijn je acties en handelingen? Welk resultaat wil je bereiken?

Do:

In het ‘hier en nu’ ga je oefenen waarin je wilt groeien. Je gaat de acties uitvoeren die je in je plan hebt opgeschreven.
Vaak is het handig om dit goed te plannen. Anders is de kans groot dat je in je oude gewoonte valt of dat de dag voorbij is zonder dat je je aandacht had voor je ontwikkeldoelen. Het beste is om bij het begin van de dag een kort moment in te lasten om te benoemen wat welk van je ontwikkeldoelen jij die dag aandacht gaat geven.
Nb. Om een nieuwe gewoonte te ontwikkelen heb je minimaal 4 weken nodig om te oefenen.

Check:

De derde stap van het zelfreflectie proces is het herkennen van de observatie en de interpretatie van de observatie. Denk dagelijks na hoe de oefening verlopen is. Hoe is het gegaan? Heb je goed geoefend? Wat wil jij de volgende keer anders doen? Heb je je gericht op de belangrijke items? Of was je afgeleid. Waarom ben je afgeleid? Was dat belangrijk? Door dit proces veel te oefenen, te trainen word je automatisch veel bewuster. Het doel van de deze stap is dus: zelfreflectie als gewoonte eigen maken. Daarboven komt nog het eigen maken van het nieuwe gedrag of de nieuwe gewoonte.

Act:

De vierde stap is aanpassen en mogelijk je oefening bijstellen. Aan de hand van je doelen en zienswijze en het herkennen en interpreteren van je eigen ervaringen, kan je op zoek gaan naar aanpassingen. “Act” hoeft niet altijd te betekenen dat je moet veranderen. Het kan ook betekenen, gewoon doorgaan.

Reflectieverslagen

Om je te ondersteunen in dit proces van zelfreflectie bestaat de mogelijkheid om zelfreflectie verslagen te maken en up to loaden. We zullen er dan ook naar kijken en je zo nodig van een reactie voorzien.

Een goed reflectieverslag bestaat uit de plan, do, check, act cyclus. Je start met beschrijven wat jij die maand wilt oefenen, de plan en de do, om vervolgens naar een korte periode te verslaan hoe het is gegaan ( de check en act).
Het is verstandig bij te houden hoe het oefenen is gegaan. Dan is het makkelijker om een verslag te maken.

Kun je hieronder je verslagen uploaden? We zullen indien nodig reageren.


Scroll naar boven