TBC 5.5 Breingebaseerde coaching en zelfmotivatie

In de brein gebaseerde coaching is het super belangrijk dat jezelf en de ander vanuit de interne leider met elkaar spreken. Dus dat is je eerste prioriteit. In de vorige lessen hebben we het daar uitgebreid over gehad.

Om de interne leider in het gesprek te stimuleren dient je de volgende waarden aandacht te geven: Veiligheid, ruimte, uitdaging, focus, en compassie.

Voor het stimuleren van zelfmotivatie moet je vooral zorgen voor veiligheid, ruimte en compassie. Niet dat de andere niet belangrijk zijn. Maar die komen meer aanbod in het oefenen en het daadwerkelijk tot stand brengen van de nieuwe cortexkolommen, de nieuwe banen.

Het model vanuit de vier r’n is op deze waarden gebaseerd. Toepassen van het model zorgt ervoor dat de ander zich veiligheid voelt, waardoor hij/zij makkelijk vanuit de interne leider kan spreken. Deze zorgen er ook voor dat er een oordeelloze beleving ontstaat, waardoor de ander de ruimte in kan nemen die nodig is om bij de eigen zelfmotivatie te komen. Mensen zijn nu eenmaal geneigd om te reageren vanuit verwachtingen van de ander. Deels komt dat voort uit het bestaan van spiegelneuronen.

Des te meer je in staat kan zijn om je in te leven vanuit echte interesse, los van een verwachtingen, des te meer de ander de ander de ruimte kan krijgen om te zijn die hij/zij is. Een gesprek over zelfmotivatie is dan gemakkelijker.

In brein gebaseerde coaching is vragen stellen belangrijk. Als je met zelfmotivatie aan de slag wilt, is het belangrijk om waarden een belangrijke plek te geven. Je krijgt meer inzicht in zelfmotivatie als je ook bezig gaat met de waarden. Een van de methodes die daar zeer effectief zijn, is het stellen van waardengedreven vragen. Dat zijn vragen die mensen inzicht geven in hun eigen waarden en in hoe ze deze waarden in hun leven vorm kunnen geven. Een waardengedreven vraag zorgt ervoor dat de ander inzicht krijgt hoe hij deze waarde vorm geeft in zijn werk, in zijn acties.

Vragen die hier bij passen zijn:

  • Wat vind je nu belangrijk als je die opdracht moet doen?
  • In hoeverre kun je deze waarde nu laten leven?
  • Wat kan je doen om die waarde meer te laten leven?
  • (LSD, Luisteren samenvatten en doorvragen is ook een prima techniek die bij breingebaseerde coaching past.)

Tot slot
In deze les hebben we besproken hoe je zelfmotivatie kunt bevorderen.
Het is belangrijk om te zorgen dat je de interne leider activeert om vervolgens de ander inzicht te geven in de waarden die belangrijk zijn.

Scroll naar boven