TBC 1.3 Het overlevings- versus beloningsnetwerk

Het limbisch systeem en het reptielenbrein werken veel samen en checken automatisch en onbewust continu al de binnen komende informatie op bedreiging of beloning. Samen hebben ze als belangrijkste taak om je levend te houden.

Bij bedreiging kom je in de stressstand. De stressstand heeft als doel dat je zeer waakzaam bent en zo nodig kunt vluchten. Alle breinenergie gaat naar overleven! Diverse omstandigheden kunnen door het brein als stress worden gepercipieerd, maar zijn eigenlijk geen stress. Hierdoor kun je in het overlevingsnetwerk gaan zitten, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Bij een mogelijke beloning kan je je wat meer ontspannen en is er ruimte voor gebruik van je prefrontale cortex.

Scroll naar boven