K 3. Wat delegeer je (niet)?

Het uitgangspunt bij effectief delegeren is de match van de volgende zaken:

 • de taak moet passen bij de capaciteit van degene die de taak uit gaat voeren
 • degene die deze taak gaat uitvoeren moet gemotiveerd zijn om dat te doen
 • er moet een mogelijkheid voor zelfontplooiing zijn bij degene die deze taak uit gaat voeren.

Je delegeert:

  • wat ook door een ander kan worden gedaan (efficiency)
  • wat beter door een ander kan worden gedaan (effectiviteit)
  • wat anderen ook moeten leren (ontwikkeling)
  • wat anderen inspirerend vinden om te doen (motivatie)

Wat delegeer je niet?
Er zijn management taken die je nooit delegeert.
Hieronder vallen: motivatie van medewerkers, coaching van je medewerkers, teambuilding, slecht nieuws gesprekken, ontslagkwesties, promotiegesprekken, besluitvorming over strategie en beleid, het begeleiden van een gedelegeerde taak.

Scroll naar boven