K 2. Over delegeren

Delegeren is het overdragen van taken (soms met overdracht van bevoegdheden inclusief de verantwoordelijkheid). Eenvoudig gezegd: je wilt dat iemand anders werk uitvoert waar jij verantwoordelijk voor bent.
Delegeren is naast het overdragen van taken, ook een zeer krachtig instrument om je team te laten groeien. Het is een management instrument dat er toe bijdraagt om meer van het potentieel van je team gebruik te maken. Zonder delegatie gebruik je niet het volledig potentieel. Verlies je waarde van je team. Met delegatie bereik je meer.

Er bestaat een verschil tussen het delegeren van taken en het geven van een opdracht dat iemand een taak voor jou moet uitvoeren. Bij delegatie ontstaat er vrijheid hoe deze taak moet worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat er innovatie. Als je wilt delegeren moet je los laten dat een taak anders -soms beter – wordt uitgevoerd dan dat jij zou doen. Is dat niet de bedoeling van een taak, dan delegeer je deze niet maar geef je iemand de opdracht deze taak precies zo uit te voeren zoals jij wilt.

Er bestaat ook een verschil tussen delegeren en een taak over de balk gooien. Met een taak over de balk gooien wordt bedoeld iemand een taak laten uitvoeren zonder duidelijke aanwijzingen en met geen begeleiding tijdens de uitvoering.
Delegeren is een taak bij de medewerker neer leggen, en tegelijkertijd – op een coachende wijze – aanwezig zijn tijdens het proces zonder de taak over te nemen.

Meerdere niveaus van delegeren
Je kunt delegeren zonder veel verantwoordelijkheid mee te delegeren en je kunt delegeren inclusief veel verantwoordelijkheid. Gemakshalve kan je spreken van meerdere niveaus. De niveaus zijn ‘cumulatief’ opgebouwd. Dit betekent dat wanneer een medewerker een hoger niveau bereikt, hij/zij ook het lagere niveau beheerst. Het hogere niveau kan niet zonder het lagere niveau bestaan.

1. Delegeren van duidelijke omlijnde taken

  • Duidelijk omlijnde taken worden overgedragen
  • Het is duidelijk wanneer en hoe de resultaten opgeleverd moeten worden.
  • De medewerker wordt zorgvuldig geïnstrueerd.
  • Voortgang wordt strak bewaakt.

2. Delegeren van ruimere taken met een duidelijk afgebakend verantwoordelijkheidsgebied

  • Taken worden gedelegeerd rekening houdend met capaciteit en ontwikkelmogelijkheden van medewerker
 • De medewerkers worden betrokken bij het zoeken naar oplossingen
 • Oplossingen worden in overleg genomen.
 • Op een efficiënte wijze worden taken en verantwoordelijkheden over gedragen aan medewerkers zodat hun motivatie verhoogt
 • De medewerker is medeverantwoordelijk voor het eindresultaat
 • Initiatieven van medewerkers worden gewaardeerd.

3. Delegeren van een ruim verantwoordelijkheidsgebied

  • Een verantwoordelijkheidsgebied wordt gedelegeerd
 • De leider kent zijn medewerkers en durft erop te vertrouwen
 • Zelfsturing en empowerment wordt bij de medewerkers gestimuleerd
 • Medewerkers krijgen ruimte om zaken op hun eigen manier te realiseren
 • Medewerkers krijgen de bevoegdheid om in complexe en onvoorspelbare situaties autonoom te handelen
 • “ Je delegeert zowel de taak als het eigenaarschap van de taak”
Scroll naar boven