K 1. Ideeën over delegeren

Hieronder tref je een aantal ideeën over delegeren aan. Deze ideeën zijn niet correct.

“Het is afschuiven.”
Als je delegeert zou dat betekenen dat je bepaald werk – soms vervelend werk – niet zelf wilt doen en dat je je werk afschuift. Dit zal wel vaak gebeuren. Op zich is hier niets mis mee, maar het is niet de reden dat je delegeert. Je delegeert niet omdat jij werk wilt afschuiven. Je delegeert omdat degene die de taak gaat uitvoeren baat heeft bij het uitvoeren van deze taak. Dus bij elk besluit om een taak te delegeren ben je bewust van de specifieke taak en welke medewerker gemotiveerd is om deze taak uit te voeren en zich verder wil ontwikkelen door deze taak uit te voeren. Bij een goed gedelegeerde taak, heb je een bewuste keuze gemaakt welke taak gedelegeerd gaat worden en wie deze gaat uitvoeren. En degene die de taak gaat uitvoeren, gaat de taak uitvoeren als een stap in zijn of haar ontwikkelproces.

Ik kan het beter.”
De kans is groot dat dit jij de taak beter uit kan voeren dan iemand anders, maar is dat belangrijk? Moet het altijd zo perfect? Als je het zelf doet, doe je het wellicht beter. De vraag is of het altijd wel zo perfect moet. Een ander aspect is dat als je anderen nooit in de gelegenheid stelt om het te leren, jij ook altijd beter zal blijven. Andere kunnen het minder goed omdat zij nooit in de gelegenheid zijn gesteld. Door te delegeren geef je anderen de kans om te leren.

Anderen doen het op een andere manier.”
Het is zeker zo dat een ieder een taak op zijn of haar eigen manier zal uit voeren. Als je een taak delegeert zal de uitvoering anders zijn. Maar -wederom- is dat erg? Zorg ervoor dat bij de opdrachtformulering van de gedelegeerde taak de persoon weet waar het eindresultaat aan moet voldoen. Dat is voldoende.

“Ik raak mijn controle kwijt.”
Met delegeren zou je de controle kunnen kwijtraken. Het is ook nu zeker zo, dat als je werk delegeert, als je werk uit handen geeft, je minder controle hebt over het proces en de uitvoering. Maar -wederom- is dat erg? Is het hebben van controle het doel van je leiderschap? Het is van belang dat je als leider weet dat het resultaat van het team of medewerker overeenkomt met het gewenste resultaat. Dit krijg je niet door controle te houden, maar door te zorgen dat het team een duidelijk beeld heeft van het resultaat en welke waarden en gedragsregels gevolgd moeten worden om dit resultaat te boeken.

“De kunst van het delegeren is het in de hand houden van wat je uit handen geeft. “ Anoniem

Scroll naar boven