J 4. Bied focus

” Een ieder die iets enorms heeft volbracht, had een groot doel, hadden hun blik gefocused op dit grote doel, dat soms onbereikbaar bleek. ” Orison Swett Marden,

Wat je aandacht geeft groeit. Dit is een belangrijk adagium binnen de neuroleiderschap. Als je vooral het heers- en verdeelspel aandacht geeft, zal dat dus ook gaan groeien! Ben je in staat om focus te geven aan wat het belangrijkste voor de organisatie is, dan zal dat gaan groeien.

Het is een zeer bekend fenomeen dat we erg veel moeite hebben om focus te houden.  We raken erg makkelijk afgeleid.  Deze afleiding is de afgelopen jaren nog veel erger geworden door het continu gebruik van onze mobiele telefoon.  Onze mobiele telefoon is eigenlijk geen telefoon meer, maar het is een kleine computer geworden, waar continu informatie op verschijnt. De informatie nodigt ons uit om te reageren. De afleiding is weer geboren.

Vaak denk ik, maar ik kan het nog niet wetenschappelijk staven,  dat de digitalisering van onze maatschappij ook heeft gezorgd, dat we nog meer verward zijn.  Doordat we meer aandacht geven aan onze reactiviteit, zijn we vooral bezig onze volger te activeren. Doordat we aandacht geven aan de volger, zal dat ook gaan groeien.

Je dient focus te bieden op twee gebieden! Ten eerste bied je focus op je zakelijke doelen en ten tweede bied je focus op persoonlijk ontwikkelingsdoelen. Het is essentieel voor het ontwikkelen van leiderschap om doelen op beide niveaus te hebben.  Dit geldt zowel voor jezelf als voor je medewerkers.  Door focus te hebben, activeer je je interne leider. Door je interne leider in te zetten, zal je betere prestaties leveren.

Context neuroleiderschap

In de context van neuroleiderschap gaat het hier vooral om neuroplasticiteit. Neuroplasticiteit is de mogelijkheid van onze hersenen om zich continu aan te passen.  Door deze aanpassing zijn wij in staat om ander gedrag aan te leren,  want als je regelmatig nieuw gedrag oefent wordt dit vanzelf routine.

Op pagina [] heb je drie afbeeldingen die weergeven hoe deze neuroplasticiteit werkt. De eerste afbeelding geeft weer, je oude gedrag. Door nieuw gedrag veel te oefenen, ontstaat er een nieuw netwerk.  Dit nieuwe netwerk is de manifestatie van je nieuwe gedrag.  Door dit nieuwe gedrag veel te oefenen, ben je in staat om hier routinegedrag van te maken.

Om deze netwerken feitelijk tot stand te brengen, dien je je persoonlijk doel te koppelen aan een zakelijk doel. Je kunt het vergelijken met een sporter die medailles wil halen – het zakelijke doel – en daardoor bezig zal gaan met het verbeteren van bepaalde technische componenten.

Het finaal bereiken van het zakelijk doel zal ervoor zorgen dat je deze persoonlijke veranderingen daadwerkelijk gaat realiseren. Het realiseren van het zakelijk doel is een essentiële motivatie om je gedrag te veranderen. Het realiseren van je doel zal mogelijk het vrijkomen van dopamine tot gevolg hebben, waardoor je je goed gaat voelen.

Wat te doen?  

Visualiseer je zakelijke doel

Een van de krachtigste manieren om snel nieuw gedrag aan te leren en om beter om te gaan met focussen is het leren te visualiseren.  We hebben het hier in het eerste deel ook over gehad.  In het brein zit een aanzienlijk grote visuele schors.  Dit is het deel van de occipitale kwab die betrokken is bij de visuele waarneming. Als je in staat bent om ook dit deel van je brein te gebruiken bij het focussen, zal je nog sneller resultaten realiseren. In de praktijk merk ik dat heel veel mensen dit erg moeilijk vinden.  De meeste mensen denken in intenties en in processen. Slechts zelden visualiseren ze het resultaat. Echter dit is een voorwaarde voor succesvolle gedragsverandering en succesvol realiseren van je uitkomsten!

Als je in gesprek bent met je mensen, probeer daarom ook veel beeldspraken te gebruiken. Dit helpt het zakelijke doel te visualiseren.

Visualiseer welk acties je moet doen om uiteindelijk dit zakelijk doel te realiseren

Een tweede belangrijke stap is dat je ook goed nadenkt en visualiseert, welke activiteiten en welke attitude nodig zijn om je doel te realiseren. Ook hier is het van groot belang dat je dit zo concreet mogelijk probeert te visualiseren!

Stel je hebt als zakelijk doel, dat je een boek wilt schrijven.  Om dit doel te realiseren zal je dagelijks gedisciplineerd 2 uur achter je computer moeten zitten. Dit is je persoonlijke ontwikkelingsdoel. In dit voorbeeld visualiseer je welk deel van het boek vandaag klaar moet zijn. Vervolgens ga je visualiseren dat je feitelijk achter die computer zit. Daarnaast visualiseer je het eigenlijke schrijven.

Maak  een concreet stappenplan

Het is vanuit andere disciplines dan de neuroleiderschap al duidelijk dat het belangrijk is om plannen te maken.  Ik ga daarom in dit boek hier niet heel veel woorden meer aan wijden. Hersenen houden van focus. Hersenen hebben behoefte aan een focus. Het maken van een plan, zorgt dat je tot een focus komt. Het vervolgens stapsgewijs uitvoeren van het plan zorgt dat je het ook kan gaan verwezenlijken. Want elke keer ga je een klein stapje zetten. Dit tussentijdse resultaat zorgt elke keer voor een waardevol gevoel, een dopamine shot. Dit waardevolle gevoel zal je stimuleren om er de volgende keer weer mee verder te gaan. Dit positieve gevoel zal je waarschijnlijk in je herinnering opslaan. In elke positieve herinnering, kan je stimuleren om opnieuw dit positieve gevoel te willen beleven.

Heb regelmatig focusgesprekken met je mensen

Als manager is het belangrijk om regelmatig en gefocust te communiceren met je medewerkers.  Plan deze gesprekken. In deze focusgesprekken probeer je op een beknopte manier daadwerkelijk alleen datgene te bespreken wat nodig is. Dit vergt behoorlijk wat voorbereidingstijd voor jezelf. Want we neigen over het algemeen met gebruikmakend van andere delen van ons brein veel meer in een soort gezellige klets dialoog terecht te komen dan met elkaar heel gefocust te spreken over het onderwerp. In de focusgesprekken staat de ander centraal! Daarom moet je je ook richten op de ander!  Ben je in gesprek met een medewerker die een bepaald doel moet regisseren en daarvoor bepaald gedrag moet ontwikkelen, dan zal daar het gesprek over moeten gaan!

Focus houden tijdens de storm

Soms kan er zoveel gaande zijn dat het moeilijk is om focus te houden. Dan is het belangrijk om even stil te staan en echter bedenken waar je wel op wil richten.  Als je dat namelijk niet doet is de kans groot dat je geleid wordt door alles wat op je afkomt. Hierdoor ben je niet meer bezig met je eigen brein te ontwikkelen of het brein van de ander tot ontwikkeling te brengen.

Elimineer afleidingen

Iedereen kent het wel, je bent geconcentreerd aan het werk. Dan gaat je telefoon! Je bent je focus kwijtgeraakt. Hierdoor raak je afgeleid, en voordat je het weet is de volger weer de baas. Probeer een analyse te maken van de redenen waarom je afgeleid raakt, en elimineer deze. Ik schrijf bijvoorbeeld altijd met muziek op, mijn email is uit, en de telefoon staat op trillen.

Focus op oplossingen niet op problemen

Je hebt er al over kunnen lezen in het hoofdstuk over persoonlijk effectiviteit! Gezien de importantie van deze focus, ga ik er graag nog een keer op in.

Als er een probleem is, willen we het oplossen. Er zijn twee manieren om een probleem op te lossen: je kunt je focussen op het probleem of je kunt je focussen op de oplossing. Een voorbeeld zal het helderder maken. Stel je wordt werkloos, je gaat je baan verliezen. Je kunt al je aandacht erop richten dat het vreselijk vervelend is dat je werkloos wordt! En je gaat vervolgens op zoek naar een baan vanuit de gedachte dat je een probleem hebt: “Ik word werkloos, zonder werk heb ik geen geld, zonder werk voel ik me waardeloos, etc.” Maar je kunt ook op het moment dat je hoort dat je je baan verliest, de aandacht leggen op al de verschillende mogelijkheden om een nieuwe baan te vinden. Je focust je dan vooral op de oplossing; het krijgen van een nieuwe baan. Het verschil tussen probleemgericht en oplossingsgericht, zien we ook terug in de bouw van onze hersenen. Vanuit de hersenwetenschappen weten we dat er verschillende onderdelen van het brein gebruikt worden als je vanuit een probleem denkt of als je oplossingsgericht denkt. Bij de probleemgerichte manier is de kans groot dat je ook je limbisch systeem activeert. Het limbisch systeem weerspiegelt je emotionele relatie met je gedachten, objecten, mensen en gebeurtenissen. Hierdoor ontstaat er extra ruis in je brein.

Vragen die je aan het denken zetten over hoe jij focus kunt bieden

  • Welke principes zorgen ervoor dat je dagelijks focus houdt?
  • Heb je voor al je medewerkers een focus over hun ontwikkeling?
  • Doe elke dag een aantal visualisaties
  • Hou voor een week bij, wat je aandacht hebt gegeven. Wat heb je aandacht gegeven? Moet je dit aanpassen?

 

Scroll naar boven