I 4. Gewaagd doel

Hoger doel en kernwaarden bieden houvast, geven een bepaalde vorm van spirituele zekerheid. Dit betekent helaas niet dat ze sturend zijn. Daarvoor zijn ze vaak te algemeen en te abstract. Om onszelf in beweging te brengen, is een ander onderdeel nodig: een gewaagd doel. Dit is een uitdagend toekomstbeeld dat weliswaar slechts door uiterste inspanningen bereikt kan worden, maar dat in principe binnen handbereik ligt.

Als wij gewaagde doelen willen formuleren, moeten wij antwoord geven op de volgende vraag:  waarvoor willen gaan? Wat voor doelen passen bij mij en mijn kringen? Een gewaagd doel is zeer ambitieus en alleen door er echt voor te gaan, kunnen wij onze doel realiseren. Zo’n doel moet enorm uitdagend en bezielend zijn. Het moet een onvergetelijke indruk op mensen maken. Het moet tot intense gevoelens van trots leiden, dat wij zo’n doel durven formuleren.

Een gewaagd doel heeft betrekking op de droom of dromen die wij wensen te realiseren. Een gewaagd doel vergt enorme inspanningen, inspireert ons en de mensen om ons heen.  De realisatie van een gewaagd doel vereist een proactieve houding. Er gaat iets dwingends vanuit: de realisatie van een gewaagd doel is iets dat men eenvoudigweg wil doen.

Een gewaagd doel heeft primair een energievrijmakende en mobiliserende functie. Door het formuleren van een aansprekend gewaagd doel rek je jezelf op.

Wil een gewaagd doel het beoogde effect hebben, dan moet aan twee belangrijke randvoorwaarden zijn voldaan.  In de eerste plaats dien je het eindresultaat concreet  te omschrijven. Daarnaast moet men een termijn aangeven waarbinnen het doel moet worden bereikt: de finishlijn moet van tevoren zijn bepaald. De maanmissie uit de jaren zestig die door de Amerikaanse president Kennedy was uitgeroepen, is nog steeds een prima voorbeeld van een gewaagd doel dat aan de genoemde eisen voldeed. Het doel was concreet (mens op de maan en weer terug naar de aarde) en de einddatum was van te voren bekend (voor het einde van het decennium). In de praktijk wordt vaak niet aan de genoemde randvoorwaarden voldaan. Men stelt zich dan tevreden met het formuleren van een of ander abstract doel dat in een onbepaalde toekomst wordt geprojecteerd.

 

Scroll naar boven