H.4 Teamontwikkeling: Teamonderzoek

Om inzicht te krijgen hoe jij of je team scoort in de frustratie van teamwerk bestaat er een eenvoudig testje.

Geef met behulp van onderstaande schaal aan in welke mate de uitspraken van toepassing zijn op jouw team. Het is belangrijk de uitspraken eerlijk te beantwoorden en er niet al te diep over na te denken. Aan het eind van de lijst vind je een link naar een lijst hoe je de scores moet verdelen.

3= meestal
2= soms
1= zelden

(nb. Je kunt er ook voor kiezen iedereen in het team dit in te laten vullen en de uitkomst als bespreek onderwerp te agenderen.)

Stellingen 

 1. De teamleden zijn gepassioneerd en nemen bij zakelijke besprekingen geen blad voor de mond.
 2. Teamleden spreken elkaar aan op tekortkomingen en onproductieve neigingen
 3. Teamleden weten waar hun collega’s aan werken en welke positieve bijdrage zij leveren aan het team
 4. Teamleden verontschuldigen zich snel en oprecht tegenover elkaar wanneer zij iets zeggen of doen dat ongepast is of het team kan schaden
 5. Omwille van het teambelang zijn teamleden bereid op hun afdelingen of de terreinen waarop zij deskundig zijn offers te brengen in termen van budgetten, zeggenschap of het aantal personeelsleden.
 6. Teamleden geven openlijk hun zwakheden en fouten toe.
 7. Teamvergaderingen zijn fascinerend en niet vervelend.
 8. Als teamleden vergaderingen verlaten, vertrouwen zij erop dat collega’s zich zonder voorbehoud zullen scharen achter de besluiten waarover overeenstemming wordt bereikt, ook als er aanvankelijk onenigheid heerste.
 9. Het niet realiseren van teamdoelstellingen heeft grote invloed op de motivatie
 10. Tijdens de teambijeenkomsten worden de belangrijkste en lastigste kwesties aan de orde gesteld.
 11. Teamleden maken zich grote zorgen over het vooruitzicht hun collega’s af te vallen.
 12. Teamleden weten iets van elkaars persoonlijk leven, en spreken daar onderling makkelijk over.
 13. De teamleden beëindigen discussies met heldere en specifieke oplossingen en met plannen van aanpak.
 14. De teamleden dagen elkaar uit aangaande plannen en benaderingen.
 15. Teamleden zoeken niet gretig naar krediet voor hun eigen bijdragen, maar geven dat wel snel aan anderen.
Score teamonderzoek

Beschrijf wat jij de komende tijd gaat doen aan de diverse belemmeringen.  Probeer bij alle scores van zeven of lager een plannetje te bedenken.  

Link naar scoretabel

Kun jij jouw uitwerking uploaden?

Scroll naar boven