H.1 Teamontwikkeling Gedeeld Leiderschap

Laten wij eerst eens inzoomen wat dat gedeelde leiderschap precies is. Door Pearce en Conger wordt gedeeld leiderschap gedefinieerd als “een dynamisch, interactief beïnvloedingsproces tussen individuen in een groep waarvan het doel is om elkaar te leiden tot het behalen van de doelen van de groep of organisatie.
Bij gedeeld leiderschap zijn alle leden van een team volledig betrokken in het leiderschap van het team en zij aarzelen niet om hun teamleden te beïnvloeden en te leiden in een poging om het potentieel van het team als geheel te maximaliseren”.

Met andere woorden: ieder zijn capaciteiten en talenten worden ingezet ten behoeve van een maximaal resultaat.

Iedereen is leider

Er is derhalve één essentieel uitgangspunt bij gedeeld leiderschap: Leiderschap is niet voorbehouden aan formele posities.
Dit motto, iedereen is een leider, is een essentiële! Want dit zegt nogal wat. Het zegt namelijk dat

    • iedereen binnen een team verantwoordelijkheid heeft
    • je rol niet afhangt van de formele functie
    • iedereen bepaalde kennis, vaardigheden en/of talenten heeft die in een specifieke situatie kunnen (moeten?) worden ingezet.
    • als iedereen zijn/haar persoonlijk leiderschap optimaal heeft ontwikkeld co creatie een natuurlijk gevolg is.

Gedeeld leiderschap gaat voor over hoe wij in een werkomgeving met elkaar om kunnen gaan om het totale potentieel tot bloei te laten komen.  Vaak dienen managers te zorgen dat men anders met elkaar omgaat. Gemeenschappelijke doelen, vertrouwen, openheid, zelforganisatie, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en zelfkennis staan meer centraal.

Scroll naar boven