D 2. Motivatie door persoonlijke toewijding

Wij kunnen ook gemotiveerd worden door persoonlijke toewijding. En dan komt geluk als bijeffect. Zoals Viktor Frankl zegt: ” Richt u niet op succes – hoe meer u zich daar op richt en het tot doelwit maakt, des te meer zult u het missen. Want net als geluk kan succes niet worden nagejaagd; het moet ontstaan (…) als het onbedoelde neveneffect van de persoonlijke toewijding aan een weg die groter is dan wijzelf”

Dit programma legt de nadruk op motivatie gebaseerd op persoonlijke toewijding en persoonlijke ontwikkeling. Deze toewijding komt vanuit je zelf voort en is intrinsiek gebaseerd. Door de persoonlijke toewijding als uitgangspunt te nemen komt de motivatie vanuit jezelf in plaats vanuit de omgeving. Persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing is het effect van motivatie vanuit persoonlijke toewijding. Daarom gaan toewijding en ontwikkeling hand in hand.

Dit betekent overigens ook dat leven en werken vanuit zelfmotivatie je gelukkiger maakt. Het gaat hier om het geluk dat ontstaat door zelfontplooiing en niet om het geluk dat ontstaat vanuit het bevredigen van een korte termijn behoefte.

Scroll naar boven