B&M 6.3 Verbinding met de klant

Na een eerste contact met DVLC wordt er actief persoonlijk contact gelegd om de eerste stappen van een duurzame, betekenisvolle en warme relatie te maken. Warme relatie leggen met klanten doe je door: 

 1.  Actief persoonlijk contact te zoeken  
 1.  Aandacht te hebben voor de vraag en behoefte van de klant 
 1.  Onderhouden van relatie met de klant  

De attitude die daarbij belangrijk is, dat je: 

 1. Aanwezig bent zowel fysiek, emotioneel en mentaal
 2. Aandacht geeft aan de dingen die relevant en belangrijk zijn voor de klant en voor DVLC
 3. Zoveel mogelijk open, zonder oordeel de ander tegemoet treedt
 4. Goed luistert; wat zegt de klant echt?
 5. Betrokken bent
 6. Nadruk legt op samenwerken
 7. Focust op onze waarden en checkt of daar overeenstemming is met de waarden van de klant
 8. Focust op actie en toepassing 
 9. Zorgt dat de klant een beleving van de aanpak kan ervaren.

Wat erg goed werkt is om een aantal afbeeldingen van de presentatie mee te nemen en aan de hand van de behoeften van de klant uitleg te geven. Op deze wijze breng je veel van bovenstaande punten tot uiting.

Datgene wat wij in onze programma’s overbrengen, willen we al vanaf het allereerste begin de klanten laten beleven dus ‘Practice what you preach’. Daarbij gebruik je het 4 R-model als leidraad. Om een helder beeld te krijgen wanneer je het 4R model kan toepassen in je klantbenadering volgt in de volgende les, een verbeelding en beschrijving van een algemene klantreis. In de les daarop krijg je praktische informatie hoe je een klantgesprek kunt doen aan de hand van het 4R-Model.

Scroll naar boven