Reflectieformulier 4R -2 | Trainers

In coachgespreken is het 4R-model een belangrijk handvat. Aanvankelijk zal je vooral de stapsgewijze aanpak goed kunnen oefenen met het 4R-model. Als je daarna de volgorde van de 4R-en wat meer loslaat, is het 4R-model heel geschikt als diagnose-instrument: waar moet ik meer aandacht aan besteden?

Via het onderstaande observatieformulier kun je een reflectieverslag maken. Graag minimaal 2 verslagen uploaden. (Oefening 1 en Oefening 2 – als je het vaker wil uploaden gebruik je een van de oefeningen opnieuw)

Scroll naar boven