Y. Zelfreflectie

Het richten van de aandacht is de sleutel tot elk hoger niveau van prestatie
Tarthang Tulku

Hoe vaak overkomt het ons niet dat de dag voorbij is gevlogen? Voordat we het weten zijn wij aan het eind van de dag. Frequent hebben wij de hele dag activiteiten ondernomen, zonder dat wij er echt bij hebben stil gestaan. Als wij naar huis rijden, of als wij in de trein zitten kunnen wij nog wel eens nadenken hoe een dag is verlopen. Of wij praten met collega’s of met onze partner en door dit gesprek worden wij bewust van onze acties. Maar de kans is ook groot dat de dag voorbij is gevlogen zonder dat wij ons bewust zijn geweest van onze acties. Wij leven grotendeels in onbewustheid.

In de neuroleiderschap is jezelf observeren om vervolgens op deze observatie te reflecteren een super belangrijk onderdeel. We racen vaak maar door. We denken ook nog dat deze snelheid ons voordeel brengt. Helaas is dit niet zo. Juist doordat we niet reflecteren op onszelf, blijven we doorgaan op dezelfde manier. Neuroleiderschap gaat over gedragsverandering en gewoonteontwikkeling op basis van de neuroplasticiteit. Dit betekent dat we erg bewust moeten zijn wat we aandacht geven. Wat je aandacht geeft, groeit. Daarom is zelfreflectie zo’n belangrijk onderdeel in de neuroleiderschap

Als wij spreken over zelfobservatie, betekent dat er een observant is en het geobserveerde. Oftewel er is een onderwerp en een voorwerp.
Er zijn dus “twee actoren” bij betrokken. De vraag rijst: wie observeert wat? Wie is zich bewust dat je in gedachten bent? Wie neemt wat waar? Wie voelt je emoties? In deze neuroleiderschap weten we dat veel van de zelfobservatie plaats vindt door een bepaald deel van het brein, de prefrontale cortex en dat dit deel jezelf kan observeren. Hoe jij je voelt en ook hoe jij je dingen aanpakt.
Helaas racen we vaak maar door. Dit gaat ten koste van de zelfreflectie en dus van de kans en mogelijkheid tot veranderen. Zorg er daarom voor dat je dagelijks een paar momenten hebt om stil te staan.

Het is cruciaal om minimaal een keer per dag even stil te staan of je nog handelt conform je wensen, je doelen, je voornemens of je waarden. Stil bestaan betekent letterlijk even stil staan en je aandacht naar jezelf richten.

Scroll naar boven