Q. De vier drijfveren en het brein

In de psychologische wetenschap wordt veel onderzoek gedaan naar universeel geldende psychologische drijfveren van de mens. Dat zijn doelen die de mens in zijn leven nastreeft, en die dienen voor het bevredigen van menselijke basisbehoeftes. Als we deze drijfveren vorm kunnen geven, voelen we ons beter. Deze drijfveren hebben veel relatie met ons verlangen naar gelukkig en tevreden leven.
Door Grawe (2007) worden er vier drijfveren genoemd. Deze vier zijn goed terug te vinden in de werking van brein!
Deze vier drijfveren zijn:
• We willen ergens bij horen.
• We hebben behoefte aan waardering
• We hebben behoefte aan plezier
• We hebben behoefte aan controle en duidelijkheid

Scroll naar boven