M. Leidinggeven aan anderen ❓❗️Organisatiewaarden

Hey ,

Jij gaat lekker snel. Daarom gaan we de laatste paar lessen wijden aan het beïnvloeden van anderen.

Het begint met een oefening om zelfinzicht te krijgen wat jij zelf belangrijk vindt. Je kent de waardenoefening vast nog wel. Deze kun je ook toepassen op organisatie niveau. Voor een deel zijn het dan ook andere waarden. De waarden voor organisaties tref je onderaan deze pagina. Het is de bedoeling dat je waarden zoekt, die jij binnen een organisatie belangrijk vindt. Kies er drie tot vijf.

Daarna ga jij ze ook scoren. Nu kun je ze op twee manieren scoren. Je kunt ze scoren hoe hard jij bezig bent om deze waarden te laten leven, en je kunt ze scoren hoe goed deze waarden binnen jouw bedrijf leven. Probeer ze op beide manieren te scoren. Om vervolgens naar je eigen gedrag te kijken en te onderzoeken waar jij mee moet stoppen en starten om de organisatie waarden meer te laten leven.

Succes.

[download id=”1267″]

Leiderschap gaat over beïnvloeden. Persoonlijk leiderschap gaat over jezelf beïnvloeden, en leiderschap aan anderen gaat over anderen beïnvloeden. Elke vorm van leiderschap begint met persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap is de vaardigheid om jezelf te managen. 

 Je kunt dan denken aan het managen van je eigen gedrag, aan het managen hoe je een probleem moet oplossen, aan het managen hoe je beslissingen moeten nemen of hoe je emoties managet. Het kunnen korte termijn doelen betreffen, maar ook lange termijn doelen. Je kunt bijvoorbeeld managen dat je over een aantal jaren een andere baan hebt, die echt bij je past. Maar het kan ook gaan ook over het managen van je eigen onzekerheid, of het managen dat je wat meer assertief wilt zijn, of het managen dat je wilt leren om beter te luisteren. 

Je managet dus je gedrag, je denken, en je emoties. Als je dit effectief wilt doen, is het van belang dat je dit bij de bron van je gedrag doet, van je emoties en van het denken. Wat is de bron? Het brein. Feitelijk gezien, manage je dus vooral je brein. (In dit programma is het brein: de hersenen inclusief bewustzijn, en is onze geest: onze hersenen in actie). Op de keper beschouwt, is leiderschap dus, het managen van het bewustzijn en hersenen van jezelf en van anderen. Want dat is de bron van ons denken en van onze emoties. 

Nu hoor ik je zeggen, maar emoties zitten toch ook in mijn lichaam en in mijn hart? Ja natuurlijk is dat ook zo. Maar het bewust ervaren van deze emoties en er een label aanhangen, wordt gedaan door het brein. Om magistraal te worden in (persoonlijk) leiderschap is het derhalve belangrijk dat je basiskennis bezit over de werking van de hersenen en het bewustzijn. 

Daarom gaan we in deze les vooral in op de werking van het brein. 

Scroll naar boven