Les 2.1. Twee hersenhelften


Waarom heeft de natuur ons gezegend met twee hersenhelften? Dat is geen willekeurige keuze. De complexiteit van onze hersenarchitectuur heeft een diepere reden, een doordachte bedoeling. Een veelvoorkomende misvatting over de functies van de linker- en rechterhersenhelft circuleert in de samenleving. Het heersende idee suggereert dat de linkerhelft voornamelijk gerelateerd is aan rationaliteit en het taalcentrum, terwijl de rechterhelft wordt geassocieerd met creativiteit en emoties. Echter, deze veronderstelling is een mythe – een onjuiste voorstelling van zaken.

In werkelijkheid zijn beide hersenhelften betrokken bij alle aspecten van ons functioneren. Ze bezitten beide de capaciteit om te participeren in diverse taken en processen. Wat echter opmerkelijk is, is de unieke wijze waarop de linker- en rechterhersenhelften hun functies benaderen. Ze hebben verschillende perspectieven op de wereld en nemen op distincte manieren waar.

De linkerhersenhelft manifesteert zich als de actiegerichte manipulator, gericht op het bereiken van doelen in de wereld. In tegenstelling hiermee richt de rechterhersenhelft zich op het grotere geheel, de bredere context en de patronen die daarin verscholen liggen. Een intrigerend aspect van deze dynamiek is de interactie tussen beide hersenhelften. De rechterhersenhelft communiceert sneller en effectiever met de linkerhersenhelft dan omgekeerd. Het lijkt alsof de linkerhersenhelft meer intern gericht is, terwijl de rechterhersenhelft openstaat voor bilaterale interacties.

De fenomenologische wereld van de linkerhersenhelft toont zich als zelfgestuurd, ingesloten en bevestigend – vastklampend aan bestaande theorieën. In tegenstelling hiermee is de rechterhersenhelft meer ontvankelijk voor nieuwe informatie, het omarmen van het grotere plaatje en de feitelijke realiteit, ongeacht wat de heersende theorieën suggereren.

Deze intrinsieke verschillen leiden tot een dynamiek waarin de rechterhersenhelft verlangt samen te werken met de linkerhersenhelft, terwijl de linkerhersenhelft zichzelf vaak beschouwt als alwetend. Een essentieel inzicht is dat de linkerhersenhelft niet bewust is van wat het niet weet, en deze onbewuste beperking kan de rechterhersenhelft belemmeren. In samenwerking, vooral met zeer bewuste individuen, wordt dit contrast duidelijker.

De cruciale intentie van deze training is om de balans te verschuiven, waarbij de rechterhersenhelft de leiding neemt in het bepalen van ons leven. Dit betekent niet dat we de linkerhersenhelft negeren, maar eerder dat we de rechterhersenhelft activeren om de linkerhersenhelft op een meer gebalanceerde en bewuste manier aan te sturen. Het is de erkenning dat een evenwichtige samenwerking tussen beide hersenhelften essentieel is voor een vervullend en authentiek leven als ondernemende lichtwerker.

Scroll naar boven