I. Maak van iedereen een leider

” De enige rivaal van de mens is zijn eigen mogelijkheden. Iemands enige tekortkoming is het falen om zijn eigen mogelijkheden te benutten. In deze zin kan ieder mens een koning zijn en moet daarom ook als een koning worden behandeld.” Abraham Maslow

Deze les gaat over hoe je je medewerkers motiveert tot werknemers die hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Oftewel hoe maak je van iedereen een leider. Het mag duidelijk zijn dat om een medewerker tot grote hoogte te brengen, het ook van belang is om een levendige en gefocuste energie op je afdeling/in je organisatie te hebben.

Gemakshalve zou je medewerkers kunnen verdelen in twee groepen. De groep die zich in zekere zin verschuilt, en vaak redenen bedenkt waarom hij/zij iets niet hoeft te doen, of niet kan. Daarnaast bestaat er een groep medewerkers die vooral vanuit hun eigen proactiviteit werkt. Zij nemen verantwoordelijkheid voor hetgeen gedaan moet worden. Het zou het streven moeten zijn om zo veel als mogelijk medewerkers te hebben die bij de tweede categorie horen. Dit zijn medewerkers die hun eigen interne leider hebben ontwikkeld, en zij zien het werk als een mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en te groeien.

In deze les kun jij lezen welk gedrag jij als manager moet laten zien om te zorgen dat de medewerker zijn interne leider ontwikkelt, hoe jij je medewerker kunt empoweren. Hij/zij neemt in de organisatie zijn/haar verantwoordelijkheid om zowel het werk optimaal uit te voeren als zichzelf continu te willen verbeteren. Het gaat dus over het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Dat is de vaardigheid om jezelf te leiden. Persoonlijk leiderschap geldt ook zeer zeker voor medewerkers. Ook bij medewerkers wil je graag zien dat zij proactief gedrag vertonen dat bijdraagt aan een optimale uitvoering van het werk. Managers spelen een cruciale rol om een omgeving te creëren waar deze medewerkers zich kunnen ontwikkelen. En tegengestelde is ook waar. Als managers niet het juiste doen, dan kunnen zij een vijver creëren met medewerkers die in een slachtofferrol zitten.
Als managers slachtoffergedrag belonen, dan is het al vrij snel duidelijk. Er zullen dan medewerkers zijn die niet het beste uit zich zelf halen. Zij zullen zich door de situatie laten verwennen. Dit zou de manager ten alle tijde moeten voorkomen. De manager dient te sturen opdat de medewerker het beste uit zichzelf haalt.

Allereerst kan je meer informatie vinden over de cultuur en je eigen gedrag, om daarna specifiek in te zoomen op de medewerkers.

Scroll naar boven