A. Algemeen KIK’en bij het ZMC II

A. Inleiding

Onze dagelijkse handelwijze wordt vaak beheerst door onze aard die we hebben meegekregen bij onze geboorte, door onze opleidingen en door de ervaringen van ons verleden. Deze aard, opleiding en ervaring bepaalt voor een deel ons karakter. We worden geleid door dit karakter. Dit karakter omvat een attitude hoe we de dingen aanpakken. Een standaard aanpak hoe we onze doelen realiseren. Deze attitude is veelal onbewust. De meeste activiteiten die we ondernemen doen we onbewust; doorgaans reageren we op de automatische piloot. Voor sommige activiteiten is dat geen enkel probleem. Maar tegelijkertijd kan het voor andere activiteiten wel een probleem zijn. Het gevaar van niet bewust zijn is immers dat je geleefd wordt of dat je reactief handelt. Je reageert op een gegeven situatie in plaats van dat je bewust de keuze maakt hoe je wilt handelen in deze situatie. We voelen ons als een speelbal in plaats van een speler. Hierdoor zijn we minder bezig met de zaken die voor ons echt belangrijk zijn!

We worden geleefd

De boodschap is: we laten ons leiden, in plaats van dat we onszelf leiden. We hebben onze aard, ons karakter en we worden beïnvloed door de omgeving. We reageren op zaken die vanuit de omgeving op ons afkomen. We leven veelal geconditioneerd, in plaats van bewust. Met de kennis van de werking van het brein kun je begrijpen waarom je onbewust leeft en geconditioneerd bent. Echter tegelijkertijd geeft de kennis van het brein je veel mogelijkheden om wel te kunnen veranderen. Geleefd worden hoeft niet meer.

Managen van het brein is empowerment

Het mooie is ook nog dat door deze kennis toe te passen je je eigen empowerment en het empowerment van mensen om je heen kunt bevorderen. Managen van je brein betekent ook dat je meer in je kracht komt, dat je beter weet hoe je verbinding kunt maken, dat je succesvoller kunt zijn en hoe je makkelijker je persoonlijk doelen kunt behalen.

Neuroleiderschap

Managen van het brein is neuroleiderschap. Neuroleiderschap past de kennis van de werking van het brein, oftewel neurowetenschappelijke kennis, toe op leiderschaps- en organisatie vraagstukken. Het begint met het managen van je eigen brein. Dit noemen we ook wel persoonlijk leiderschap op basis van neuroleiderschap .

Leiderschap

Als we over leiderschap spreken, wordt dit vaak en snel geassocieerd met management en leiderschapsfuncties. Dat is ook heel erg logisch, want de essentie van deze functies is leiding geven. Deze vorm van leiderschap is formeel leiderschap. Een formeel leider heeft formeel de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om leiding te geven. Wellicht ben je een formeel leider en geef je in het dagelijks leven leiding aan een groep mensen.

Maar los van een formele leider geef je jezelf ook leiding. Er bestaat dus ook een interne leider. Die je vertelt, wat je moet doen: hoe laat sta je op, hoe laat ga je naar je werk, waar je wel en niet betrokken bij wilt zijn, welke partner je wilt etcetera. Dagelijks zouden we onze interne leider frequent moeten gebruiken. Echter doordat we vaak geleefd worden en vooral reageren op situaties gebruiken we dit potentieel te weinig.

Als je naar je dagelijks leven kijkt, en dat aandachtig observeert zal je merken dat je vaak automatisch reageert plaats van dat je jezelf leidt. In je omgeving gebeurt iets en dat beïnvloedt je en je reageert erop. Het is een reactie op een gebeurtenis. Het is reactief en niet proactief. Maar het kan ook anders. Je hoeft je niet te laten beïnvloeden of leiden door wat er in je omgeving gebeurt, maar je kunt je eigen koers varen. Hiervoor heb je onder andere een krachtige interne leider nodig. Een krachtige interne leider kan zorgen dat je proactief handelt.

Wat is persoonlijk leiderschap?

Persoonlijk leiderschap staat in dit programma  centraal. We richten ons vooral op het vermogen om je eigen brein te leren leiden. Je brein is niet meer je baas, maar je wordt zelf de baas. Persoonlijk leiderschap betekent het vermogen je zelf te managen en nu dus je eigen brein te managen. Het is ook wel logisch dat dit centraal staat omdat elke verandering begint bij jezelf. Je doet zaken nu op een bepaalde manier en we willen voor je groei dat je zaken op een andere manier gaat doen.

Potentieel

“De enige rivaal van de mens is zijn eigen mogelijkheden. Iemands enige tekortkoming is het falen om zijn eigen mogelijkheden te benutten. Ieder mens kan een koning zijn en moet daarom ook als een koning worden behandeld. “ Abraham Maslow.

Er zit veel meer potentie in ons dan dat tot uiting komt. We gebruiken niet ons totale vermogen. Eigenlijk gebruiken we ons brein onvoldoende. Dit programma zorgt ervoor dat we ons brein, dus onze potentie beter leren gebruiken. We hebben allemaal dit potentieel in ons. Maar dit vermogen zal aangezet moeten worden. Of we ons eigen potentieel waarnemen en herkennen hangt volledig af hoe we onszelf waarnemen. En onze waarneming is voor het grootste gedeelte geconditioneerd bepaald. Zodra we in staat zijn om onszelf in vrijheid waar te nemen en minder met onze geconditioneerde bewustzijn, dan zullen we ons eigen potentie herkennen. Dit programma zal je helpen om je eigen potentie te herkennen en in te zetten.

Nieuwe eigenschappen ontwikkelen 

Uiteindelijk gaat dit leiderschapsprogramma om het ontwikkelen van andere leiderschapsgewoontes en ander gedrag. Je doet nu iets op een bepaalde manier en gaat leren dit op een andere manier te doen.

Onze hersenen zijn plastisch. Dit betekent dat ze kunnen veranderen. Vanuit je hersenen bezien betekent dat bij een bepaald gedrag een specifiek neuraal netwerk doorlopen wordt. Nieuw gedrag betekent dat je een nieuw netwerk gaat aanmaken. Het betekent niet, dat je het oude netwerk gaat veranderen. Je maakt een nieuw netwerk aan door nieuw gedrag te oefenen en aandacht te geven en het oude gedrag geen aandacht te geven. Daarom is oefening en aandachttraining erg belangrijk in dit programma.  

Scroll naar boven