A.3 Neuroleiderschap Copy

Dit leiderschapsprogramma gaat over leiderschap met de mens centraal. Dit is eigenlijk ­dubbelop: leiderschap gaat over mensen en over niets anders dan dat. Hoe manage je mensen op zijn best? Door je eigen brein en het brein van de ander te managen. Leiderschap met de mens centraal betekent dus op de keper beschouwd dat je het brein managet. Als managers de onbegrensde kracht van het brein weten te benutten, zullen de verschillen gigantisch zijn. Door de uitgangspunten uit deze training toe te passen, ben je in staat om stappen te zetten om dit onbegrensde potentieel te benutten.

Neuroleiderschap

Gelukkig is er een wetenschap die zich bezighoudt met de combinatie van leiderschap en neurowetenschappen. Hierdoor is er steeds meer bekend hoe je met het brein in gedachten leiding kunt geven aan mensen. Het vakgebied dat leiderschap en neurowetenschappen met elkaar verbindt, wordt neuroleiderschap genoemd. De neuroleiderschap passen we toe om je tot een brein-gebaseerde leider te ontwikkelen. Dat is een manager die de mens centraal zet, het beste uit zichzelf wil halen en uit anderen. Hij-zij gebruikt hiervoor neuroleiderschap.

Hersenwetenschappers en neurowetenschappers zijn nog maar een paar decennia het brein aan het onderzoeken. Regelmatig doen hersenonderzoekers weer nieuwe inzichten op die we kunnen toepassen op leiderschap. Daardoor kunnen we steeds beter worden in het leidinggeven aan mensen.

Het inspirerende aan het onderzoek naar het brein en waar alle wetenschappers het wel over eens zijn, is het feit dat de grenzen van de potentie van het brein nog niet te bepalen zijn. Persoonlijk vind ik deze onbegrensdheid intrigerend. We weten eigenlijk niet hoeveel dit betekent als het gaat om het managen van mensen. Doordat nog erg weinig managers de uitgangspuntens van neuroleiderschap hanteren, wordt nog onvoldoende ervaren wat de enorme effecten zijn. Daarnaast doen neurowetenschappers ­continu nieuwe ontdekkingen die het leiderschap kunnen verbeteren.

Ik vermoed dat komende decennia er steeds meer bekend wordt van het brein. Dit biedt veel kansen om steeds beter te worden in leidinggeven en dus voor het benutten van het potentieel van je mensen. Bedrijven die deze kansen pakken hebben een enorme voorsprong en zullen het verschil gaan maken.

Scroll naar boven