A.1 Introductie Copy

“De enige rivaal van de mens is zijn eigen mogelijkheden. Iemands enige tekortkoming is het falen om zijn eigen mogelijkheden te benutten. Ieder mens kan een koning zijn en moet daarom ook als een koning worden behandeld. “

Mensen zijn het belangrijkste en meest waardevolle in een bedrijf. Als mensen goed functioneren, gaat het beter in een bedrijf. Werken mensen excellent, is de kans op excellente prestaties groot! Het tegenovergestelde is ook waar: als mensen slecht functioneren heeft dat ook gelijk negatieve effecten op de prestaties van het bedrijf.

Mensen worden gemanaged: allereerst gemanaget door zichzelf. Daarna door managers, teamleiders, projectleider, et cetera. Het doel van managen is beter gebruik van menselijk potentieel.

In brein-gebaseerd leiderschap werken we vanuit het brein. Want als je het goed bekijkt, wil je bij leiderschap vooral leren je brein, mind of gedachten te managen. Iedereen wordt geleid door het brein en het brein is nodig om groei en ontwikkeling bij mensen te realiseren. Het brein beheert en managet gedrag/gewoontes en ondersteunt je bij het ontwikkelen van nieuw gedrag/gewoontes. De hersenen zijn de informatieprocessor van de mens, die de externe informatie ontvangt en zo nodig omzet in interne informatie, zoals een opdracht uitvoeren, nadenken of enthousiast zijn. De hersenen zijn ook de verzender. De hersenen sturen bepaalde informatie naar een andere persoon, om deze persoon mee te krijgen, te activeren of te inspireren. Dus eigenlijk gaat het als volgt: de manager managet zijn eigen brein, dit brein communiceert met het brein van een ander. Deze communicatie heeft als doel dat de ander optimaal functioneert.

Het is daarom vitaal voor een manager om te begrijpen hoe het brein werkt. Door deze training leer je de hersenen te begrijpen. Je leert hoe je je eigen brein en het brein van de ander effectief kan managen. Het brein is geen rationele machine, het is vooral een emotioneel orgaan met in zekere zin een eigen wil en met onbegrensde krachten. Door deze training leer je de onbegrensde kracht van dit orgaan te benutten.

Scroll naar boven