Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
als onderdeel van een geheel programma
Begin
This module is currently closed

De complexe samenleving waarin we ons nu begeven, vraagt om ander leiderschap. Het sturen door controle is alleen maar één van de instrumenten om als manager te gebruiken en deze methode werkt in de complexe samenleving onvoldoende. Als je een bedrijf passend wilt aansturen, (en de meeste bedrijven bestaan vooral uit mensen), moet je een leiderschapsstijl hebben die vooral de drijfveren van de mens centraal zet. Waardengedreven leiderschap zet de waarden en drijfveren van de mens centraal. Daarom is waardengedreven leiderschap een leiderschapsfilosofie die goed bij deze tijd past.  
 
Waarden-gebaseerd leiderschap is een vorm van leiderschap waarin je voornamelijk stuurt met waarden in plaats van belangen of louter resultaten. Het is een krachtige leiderschapsfilosofie, die goed past in deze tijd. Waarden-gebaseerd leiderschap gaat per definitie uit van het langetermijnperspectief. Waarden behaal je niet zo maar. In zeker zin zijn waarden tijdloos. Daarom staat waarden-gebaseerd leiderschap vaak tegenover de oudere filosofie over leiding geven, waar vooral resultaten op korte termijn worden nagestreefd. Zoals je later in deze module ook zult lezen, is er nog een ander groot verschil. Waarden-gebaseerd leiderschap manifesteert zich op zo veel mogelijk bewustzijnsniveaus, terwijl de oudere leiderschapsfilosofie een beperkt aantal niveaus aanpakken.  

Waarden-gebaseerd leiderschap is het idee dat leiders hun eigen waarden en die van het team gebruiken voor richting en motivatie. Waarden-gebaseerd leiderschap zorgt dat mensen ook door waarden worden gemotiveerd en volgens deze drijfveren handelen.

Met andere woorden, waarden zijn onze meest natuurlijke motivatoren. Het is vanzelfsprekend voor leiders om naar hun eigen waarden te verwijzen bij het creëren van een visie of het nemen van beslissingen en ook is het logisch dat leiders zich verbinden met de organisatiewaarden.

Waarden-gebaseerd leiderschap betekent dat je de persoonlijke waarden en de organisatiewaarden laat leven. Dat ze in al je handelen terugkomen.

Scroll naar boven