Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This module is currently closed

In de psychologische wetenschap wordt veel onderzoek gedaan naar universeel geldende psychologische drijfveren van de mens. Dat zijn doelen die de mens in zijn leven nastreeft, en die dienen voor het bevredigen van menselijke basisbehoeftes. Als we deze drijfveren vorm kunnen geven, voelen we ons beter. Deze drijfveren hebben een sterke relatie met ons verlangen naar gelukkig en tevreden leven.
Grawe (2007) noemt vier drijfveren welke goed zijn terug te vinden in de werking van het brein!
Deze vier drijfveren zijn:
• We willen ergens bij horen.
• We hebben behoefte aan waardering
• We hebben behoefte aan plezier
• We hebben behoefte aan controle en duidelijkheid

In de leiderschapsstijl van de brein-gebaseerde leider wil je het realiseren van deze drijfveren graag terugzien. In de komende lessen wordt verder ingegaan op deze drijfveren.

Scroll naar boven