Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This module is currently closed

Je haalt het beste uit de anderen niet door hen het vuur na aan de schenen te leggen, maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren.

De gesprekken waar deze les over gaat zijn vooral formele gesprekken, gesprekken die in een zakelijke setting plaatsvinden. En in het bijzonder gaat het om empowerende gesprekken. Bij deze gesprekken staan twee belangrijke uitgangspunten centraal. Ten eerste wil je dat de ander groeit en zich ontwikkelt. En ten tweede moet de ander verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen groei. De ander in zijn kracht zetten: dat is empowerment.

In deze les kijken we eerst naar de twee mindsets die een cruciale rol spelen bij gesprekstechnieken met het brein in gedachten. Daarna beschouwen we onze huidige gewoontes en welk gedrag we daarvoor in de plaats willen zetten. Het laatste onderwerp van deze les is het 4R model.

Een gesprek kan makkelijk de status quo van de persoon handhaven. Dit gebeurt niet omdat je dat wilt, maar omdat in het gesprek te weinig rekening wordt gehouden met het brein dat graag de status quo wil handhaven. Het brein zal veel gesprekken en adviezen als bedreigend zien en de persoon zal overeenkomstig handelen. Gelukkig hoeft dat niet.

Door middel van deze module leer je gesprekken te voeren die zorgen dat de ander zich kan gaan ontwikkelen. Je leert hoe je kunt zorgen dat het brein niet gebruik gaat maken van het verlangen naar status quo. Ook leer je te zorgen dat de ander leert te denken en handelen vanuit ontwikkeling en groei.

Jij, en je brein dus ook, zal makkelijker meegaan in stappen tot gedragsverandering als het kennis van de werking van het brein heeft. Kennis maakt in zekere zin veilig. Er bestaat minder weerstand als deze kennis logisch en overzichtelijk aanwezig is.

Als jij goede gesprekken wilt voeren, zul je je de basiskennis van het brein eigen moeten maken, en in voorkomende gevallen dit delen. Als je inzicht hebt in de werking van het brein, weet je dat je kunt veranderen.

Scroll naar boven