Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Als onderdeel van een programma aan te schaffen
Begin
This module is currently closed

Introductie

Persoonlijke effectiviteit gaat over jezelf beïnvloeden, jezelf trainen, zodat je effectiever werkt. Persoonlijke effectiviteit is nodig voor zo goed mogelijk functioneren. Vaak hebben we niet voldoende effectief gedrag vanwege allerlei belemmerende gedachten, emoties of andere sensaties. Deze starten in ons brein. Als we op een efficiënte manier dus effectiever willen worden, is het slim om te beginnen bij het begin: bij de bron. Wat is de bron? Het brein. Feitelijk gezien, manage je dus vooral je brein. Op de keper beschouwt, is effectief leiderschap dus, het managen van je hersenen van jezelf en van anderen. Want dat is de bron van ons denken, van onze emoties en ons handelen.

Als we het werk onvoldoende organiseren worden we gemakkelijk geleid door de waan van de dag. Het brein heeft enkele belemmerende eigenschappen, en een daarvan is dat het gemakkelijk is afgeleid. Dit willen we graag voorkomen. Dit kun je voorkomen door gewoontes eigen te maken die zorgen dat je persoonlijke effectiviteit zo goed mogelijk is.

Je kunt nieuwe gewoontes aanleren door op een bewuste, geconcentreerde, en intensieve manier met persoonlijke effectiviteit aan de slag te gaan.

Bewuste manier

Bewuste manier betekent dat je bewust bent, waar je aandacht aan gaat besteden om beter te worden in persoonlijke effectiviteit. Daarnaast dien jij bewust te worden welke eigenschappen je belemmeren in persoonlijke effectiviteit. Zodat je deze kunt leren te remmen. In de module persoonlijke effectiviteit, ga je met manieren kennismaken om je persoonlijke effectiviteit te willen verhogen. Enkele daarvan zul je je eigen willen maken.

Geconcentreerde manier

Een geconcentreerde manier betekent dat je met gefocuste aandacht bezig zijn met je werk en in deze module vooral met het veranderen en verbeteren van je gewoontes op het terrein van persoonlijke effectiviteit.

Intensieve manier

We hebben het hier over het aanleren van nieuwe gewoontes, zodat je persoonlijke effectiviteit toeneemt. Dit betekent dat je intensief moet oefenen, zodat je nieuwe neurale banen maakt of verstevigt.  Dit heeft te maken met de neuroplasticiteit van de hersenen. Neuroplasticiteit betekent dat de hersenen zich kunnen aanpassen. Als je gedurende langere tijd ander gedrag intensief en frequent oefent, maak je nieuwe banen en netwerken in je hersenen aan. Doe je dit voor langere tijd, dan zijn deze nieuwe banen sterker geworden dan je oude baan. En een nieuwe gewoonte is geboren.

Twee onderwerpen

In deze module besteden we aandacht aan twee onderwerpen over persoonlijke effectiviteit: georganiseerd werken en tijd plannen. Georganiseerd werken betekent dat je je werk op een effectieve en efficiënte manier organiseert. Tijd plannen gaat vooral over hoe je efficiënt met je tijd om kan gaan.

Scroll naar boven